Fotledsrehab

Avlasta initialt till dess att svulllnad och smärta minskat, därefter succesivt ökad rörelse- och cirkulationsträning för att börja normalisera funktionen. (fortsättning följer)

Partners:

Image result for spelklar

logoSensei - till SFSF