Om SFSF

Om SFSF

Svenska Fotbollssjukgymnasters Förening är en föreningen för sjukgymnaster intresserade av fotboll och fotbollsmedicin. Ändamålet med föreningen är att verka för ett vidgat samarbete och erfarenhetsutbyte mellan klubbarnas sjukgymnaster i syfte att uppnå större insikt i fotbollsmedicinska och skadetekniska frågor. Föreningen bör verka för en översyn och fortlöpande utveckling av skadeförebyggande återgärder samt för en förbättrad behandling av uppkomna skador.

Föreningen skall verka för samarbete med andra yrkesgrupper som verkar inom samma område. Föreningen skall vidare vara ett forum för diskussion angående klubbsjukgymnasters anställnings- och arbetsförhållanden. Svenska Fotbollssjukgymnasters Föreningen planerar att ha ett årsmöte i januari varje år och då även ha ett vetenskapligt program i olika teman, dessa möten försöker vi planera gemensamt med Svenska fotbollsläkaresföreningen. En större konferens/kurs gemensamt med andra yrkesgrupper som jobbar inom fotbollsmedicin är också något son föreningen önskar att göra. Sedan Svenska Fotbollssjukgymnasters Förening startades har det varit två mycket lyckade årsmöten ett på Hasselbacken och ett på Bosön i Stockholm.

Hur det började.

Svenska fotbollsförbundet har haft fotbollsmedicinkurser på Bosön för fotbollsintresserade sjukgymnaster. Den första kursen var i december 1998 och under denna kurs påbörjades diskussionerna om att starta en förening av något slag för sjukgymnaster intresserade av fotbollsmedicin motsvarande Svenska fotbollsläkaresförening. Annica Näsmark (tidigare sjukgymnast för svenska damlandslaget samt ledamot i svenska fotbollsförbundets medicinska utskott) tog tag i saken under vintern 2000 och skickade ut intresseanmälan till alla som deltagit i kurserna med förfrågan om de var intresserade av att bilda en förening. Efter en mycket lyckad konferens på Bosön december 2000 så tillsattes en kommittee för att jobba med uppstartandet av föreningen.

Denna grupp bestod av Hanspeter Borgman, Matti Demegård, Lennart Dückhow, Åsa Lönnqvist, Annica Näsmark och Karin Grävare Silbernagel. Kommitteen arbetade med att ta fram stadgar för föreningen och ett första bildande möte hölls i Skövde vid Idrottsmedicinska vårmötet 18/5-2001, Svenska Fotbollssjukgymnasters Förening var bildad.

Partners:

Image result for spelklar

logoSensei - till SFSF