Inbjudan till SFSFs utbildningsdag

Bosön, Stockholm

I samband med att Svenska Fotbollssjukgymnasters Förening håller årsmöte och att vi tillsammans med Svenska Fotbollsläkarföreningen och Svenska Fotbollsförbundet ordnar fotbollsmedicinsk konferens (separat inbjudan som kommer senare), inbjuder vi även i år till en utbildningsdag för sjukgymnaster i SFSF.

Ett ämne som efterfrågats av våra medlemmar är kunskap och forskning kring ryggbesvär hos barn och ungdom. Sjukgymnast Claes-Göran Sundell har tittat närmare på detta och kommer presentera sina kunskaper inom området.

Daniele Cardinale och Niklas Psilander kommer att prata om testmetodik och träningslära (teoretiskt och praktiskt). Vi kommer lära oss mer om tester – enkla och praktiska on the pitch – samt vilka tester vi kan använda och hur vi skall tolka resultaten. De kommer även prata om hur vi sedan omsätter detta i träning.

Kostnaden för torsdagens SFSF:s utbildningsdag den 15/1 på Bosön är 1000 kr – Lunch och fika ingår.

ABSOLUT sista anmälningsdag är den 3/12.  Anmälan efter detta kommer ej att gälla/hanteras och återbetalning sker tidigast EFTER januari 2015.

 För att anmäla dig skickar du ett mail till info@sfsf.se samt betalar in 1000 kr på postgironummer 153 085-6, glöm inte att ange namn/e-post vid inbetalning så att vi kan bekräfta din betalning!

 Konferensen är endast för medlemmar i SFSF och din medlemsavgift för 2015 ska vara betald senast i samband med att du betalar för utbildningsdagen. Boende ingår inte i konferensavgiften. Fredagen och lördagens fotbollsmedicinska konferens kommer att hållas på Scandic Hasselbacken på Djurgården.

 OBS! Det här året kommer vi inte ta emot anmälningar efter den 3/12 så var ute i god tid så ni inte missar 2015 års konferens.

Partners:

Image result for spelklar

logoSensei - till SFSF