HAMSTRINGSKURS – Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH), Stockholm

Fredagen den 22 november, 2013

Kursen riktar sig till ”idrottsmedicinare”, tränare och idrottare.

 

Teoretisk del – med absolut senaste forskningen

·Anatomi – funktion, biomekanik

·Styrka – förlängningsgradens betydelse

·Rörlighet – hur skall vi påverka ROM

·Skademekanism – betydelse för prognosen

·Skadetyper – akuta/kroniska, totala/subtotala

·Magnetkamera – när och vad ser man

·Prevention – riskfaktorer, tester innan återgång

Praktisk del – från akut skada till säker återgång

·Undersökning – systematik, fynd och analys

·Övningsval – specifika vs komplexa för skadad/oskadad muskel

·Rehabilitering – hur gör vi konkret inkl. tester

 

Kursledare/föreläsare – Carl Askling

·disputerat ”Hamstring Muscle Strain”, Karolinska Institutet

·ansvarig för flera pågående hamstringsstudier på idrottare

·Mikael Klotz, Hammarby Fotboll, medverkar under praktiska delen

 

Plats: GIH, Stockholm, 22 november 2013, kl 09.00 – 16.00

Kostnad: 2.900:- exkl. moms, kaffe/lunch ingår

Information: Carl Askling, 0703331090, e-post: caputbrevis@yahoo.se

Bindande anmälan: caputbrevis@yahoo.se (begränsat platsantal)

Partners:

Image result for spelklar

logoSensei - till SFSF